Tên tiến sĩ: Chi Mu Chuang

 

Chuyên khoa: Ung thư phụ khoa (Ung thư buồng trứng, Ung thư cổ tử cung, Ung thư tử cung, Ung thư âm đạo, Ung thư âm hộ)

 

Bệnh viện: Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc

 

Địa chỉ: Số 201, Đoạn 2, Đường Shih-Pai, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan

 

Dịch vụ Vietanm: Đã phục vụ nhiều bệnh nhân nữ Việt Nam

Nama Dr: Chi Mu Chuang

 

Kekhususan: Onkologi Ginekologi (kanker ovarium, kanker serviks, kanker rahim, kanker vagina, kanker vulva)

 

Rumah Sakit: Rumah Sakit Umum Veteran Taipei

 

Alamat: No. 201, Bagian 2, Jalan Shih-Pai, Kota Taipei, Taiwan

 

Layanan Indonesia: Telah melayani banyak pasien wanita Indonesia

Nama Dr: Chi Mu Chuang

 

Specialty: onkologi ginekologi (kanser ovari, kanser serviks, kanser usus, kanser vagina, kanser vulvar)

 

Hospital: Hospital Besar Veteran Taipei

 

Alamat: No. 201, Seksyen 2, Jalan Shih-Pai, Bandaraya Taipei, Taiwan

 

Perkhidmatan Malaysia: Telah melayan ramai pesakit wanita Malaysia

Pangalan ng Dr: Chi Mu Chuang

 

Specialty: Gynecologic Oncology (Ovarian Cancer, Cervical Cancer, Uterus Cancer, Vaginal Cancer, Vulvar Cancer)

 

Hospital: Taipei Veterans General Hospital

 

Address: No. 201, Section 2, Shih-Pai Road, Taipei City, Taiwan

 

Serbisyo ng Philipine: Pinaglingkuran ng maraming pasyente ng kababaihan ng Pilipinas

Appointment time

Taipei Veteran General Hospital: Monday & Wednesday Morning

New Taipei City Hospital SanChong Branch: Wednesday Afternoon

Contact Me By Facebook Messenger

Click on the messenger button